Käivitus eestimaalastest Aasia eksperte koondav andmebaas | 04 sept 13

Kävitunud on Aasiaga Seotud Eesti Inimeste Andmebaas ehk ASIA, mille eesmärk on koondada kõik mõne Aasia riigiga seotud oskusteavet omavad eestimaalased. Andmebaasiga on tänaseks liitunud rohkem kui 40 inimest.   

ASIA andmebaas on Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise õppemooduli "Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika" mittetulunduslik arendusprojekt. Andmebaasi eesmärgiks on Eesti ettevõtete ja organisatsioonide jaoks teha lihtsamaks Aasia teemalist oskusteavet omavate eestimaalaste ülesleidmise. Teisalt peaks andmebaas andma võimaluse Eesti Aasia spetsialistidele oma teadmiste või oskuste rakendamiseks. Ühtlasi on uue andmebaasi eesmärk suurendada Aasiaga seotud eestimaalaste omavahelist lävimist. 
 
Andmebaasi koordinaatori Urmas Pappeli sõnul tekkis tal idee ASIA loomiseks keskustelus mitmete Aasia uurijate ja Eesti ametiasutustega. ”Organisatsioonidel on seni olnud inimeste leidmine tülikas ja see on päris tihti käinud läbi ühiste tuttavate või õnnelike juhuste. Loodud andmebaas peaks aitama kontaktide loomist lihtsustada.” Pappeli sõnul on ASIA pikaajalisem ja laiem missioon arendada Aasia suunalist võimekust Eesti ühiskonnas. 
 
ASIA andmebaasiga on oodatud liituma kõigi eluvaldkondade esindajad, kel on jagada mõne Aasia riigiga seotud süvateadmisi. Et tagada andmebaasi kvaliteet, on andmebaasiga liitujatele seatud miinimumkriteeriumid, millest vähemalt ühe iga liituja täitma peaks. Näiteks saavad muuhulgas liituda need, kes elanud mõnes Aasia riigis vähemalt kaks aastat, teinud Aasiaga seotud akadeemilist tööd või oskavad vähemalt kesktasemel mõnda Aasia keelt. 
 
Andmebaas on avalik ja seda saavad kasutada kõik avaliku- ja erasektori organisatsioonid ning eraisikud, kel huvi või vajadus Aasia teemalise info või nõuande järele. Urmas Pappel tõi näite, et kui kellelgi on vaja India õiguse või Jaapani haridusega seotud teavet, siis saab ta baasist leida teemat tundva inimese kontaktid ja temaga otse suhelda. “Mis tingimustel nõu antakse või saadakse, on juba kahe osapoole vahelise kokkuleppe küsimus,” lisas ta. 
 
Andmebaas on mittetulunduslik projekt ja sellega liitumine ning baasi kasutamine on kõigile eraisikutele ja organisatsioonidele tasuta.

"Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika" on Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühiselt arendatud ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt finantseeritav õppemoodul, mille eesmärgiks on tõsta Aasia majanduse, poliitika ja ühiskondadega seonduvat teadlikkust Eesti ühiskonnas. Ühismoodul kaasab õppejõude nii kolmest osalevast ülikoolist kui ka välisõppejõude ja Aasias tegutsevaid praktikuid, pakkudes viie aasta jooksul 50 erinevat Aasia teemalist õppeainet. Möödunud aastal oli ühismooduli kursustel osalejate arv 276. 

“Üliõpilased tulevad Aasia mooduli kursuseid kuulama nii puhtast põnevusest kui ka konkreetsemast huvist mõne kaasaegse Aasia teema või piirkonna vastu,” ütles Karin Dean, ühismooduli projektijuht Tallinna Ülikoolist. “Väljastpoolt ülikooli tulijatel on soov end täiendada, tingituna Aasiaga seotud töö- või elukohast,” lisas ta. 
comments powered by Disqus