Juhtkiri | 10 sept 12

ASIA Blogi eesmärk on tuua Eesti lugejani Aasiaga seotud teemasid. Me tutvustame Aasia ajalugu, kultuuri, majandust, ühiskonda ja poliitikat isiklikust vaatenurgast. ASIA Blogi postitused ei ole teaduslikud artiklid, mis pretendeerivad vaieldamatule tõele, vaid mõtteavaldused teemadel, mis on Eesti avalikus ruumis seni vähe kajastamist leidnud või mille ümber valitseb segadus. Meie eesmärk on ärgitada ka edasist mõttevahetust ja vastukaja, mistõttu on kõik lugejad oodatud kommenteerima. Samas püüab ASIA Blogi olla ülevaatlik, lihtne ning arusaadav lugejale, kellel puudub vastava teemaga eelnev kokkupuude.

ASIA Blogi rõhuasetus muutub poolaastate kaupa. Kuni 2013. aasta alguseni on alateemaks Hiina poliitika, sellele järgneval poolaastal on rõhk Hiina ühiskonnal. Esimese kahe poolaasta autoreiks on Tauno Tõhk ja Urmas Pappel, kes ühtlasi annavad Tartu ülikoolis neid valdkondi tutvustavaid loengukursusi 2013. aasta kevad- ja sügissemestril. Ent ASIA Blogi ei piirdu ainult Hiinaga. Järgnevatel aastatel tulevad kindlasti vaatluse alla ka Araabiamaad, India, Kagu-Aasia jne, laieneb teemade ring, hõlmates majandust, kirjandust, antropoloogiat, religiooni ja paljusid teisi teemasid, ning samuti laieneb autoritering, kaasates asjatundjaid erinevatest eluvaldkondadest.

comments powered by Disqus