ASIA Blogi eesmärk on tuua Eesti lugejani Aasiaga seotud teemasid. Me tutvustame Aasia ajalugu, kultuuri, majandust, ühiskonda ja poliitikat isiklikust vaatenurgast. ASIA Blogi postitused ei ole teaduslikud artiklid, mis pretendeerivad vaieldamatule tõele, vaid mõtteavaldused teemadel, mis on Eesti avalikus ruumis seni vähe kajastamist leidnud või mille ümber valitseb segadus. Meie eesmärk on ärgitada ka edasist mõttevahetust ja vastukaja, mistõttu on kõik lugejad oodatud kommenteerima. Samas püüab ASIA Blogi olla ülevaatlik, lihtne ning arusaadav lugejale, kellel puudub vastava teemaga eelnev kokkupuude. 

Esimese aasta postituste teemaks on Hiina poliitika ning autoreiks Tauno Tõhk ja Urmas Pappel, kes ühtlasi andsid 2013. aasta kevadsemestril Tartu ülikooli riigiteaduste instituudis Hiina poliitikat tutvustava loengukursuse. Ent ASIA Blogi ei piirdu ainult Hiinaga. Järgnevatel aastatel laieneb autoritering ja vaatluse alla tulevad ka Araabiamaad, India, Kagu-Aasia jne, ning laieneb ka teemade ring, hõlmates majandust, kirjandust, antropoloogiat, religiooni ja paljusid teisi teemasid.