Women's situation in China: Half the sky but not half the country | 18 juuli 17

Othmara Glass

 

The role of women in China has significantly changed over the past decades. The country’s rapid development has given Chinese women new rights and liberties. Although the government under President Xi Jinping is officially committed to gender equality, public promotion of women’s rights and reality misfit. 


It was only a few days before the International Women’s Day in March 2015 when Li Maizi, Wei Tingting, Zheng Churan, Wu Rongrong, and Wang Man were arrested by the Chinese authorities for “picking quarrels and provoking trouble”.[1] What did they do?


The Feminist Five: Zheng Churan, Wang Man, Wu Rongrong, Wei Tingting, Li Maizi. (Source: Amnesty International/Tumblr).

China's environmental HAZARDS | 11 juuli 17

Othmara Glass

Many of us have seen pictures of days in Beijing or some other Chinese city where the heavy smog blocks out the sun, or pictures of Chinese trying to protect themselves from the highly polluted air by wearing masks.

Air pollution is one of the most noticeable environmental hazards in China, but its by no means the only one. This blogpost will give an overview of China's pressing environmental issues and what the government is trying to do about it.

Smog in Shanghai (photo by Urmas Pappel)

China’s New Silk Road: Implications for Xinjiang | 04 apr 17

Othmara Glas

Over the past three decades China’s economy has only known the way up. Although it is still growing, the recent development was marked by a slowdown. In 2015 the government finally accepted the “new normal” that in the upcoming years China’s economy will grow not in double-digit numbers anymore. After a GDP growth by 6.9 per cent in 2015 and 6.7 per cent in 2016, the announced goal for 2017 is 6.5 per cent.[1]

However, the economic growth has not come without costs. The air pollution is among the highest in the world. The living costs in the cities have raised dramatically. The gap between rich and poor is widening. The inequalities between urban and rural population grow when it comes to education, health care and social security. In addition, there is a growing inequality between regions and cities, which are much better developed on the east coast than in the western part of the country.

In 2013 China’s president Xi Jinping introduced a new project called “New Silk Road”. This initiative aims to connect China with Europe based on the ancient silk road, and alleviate some of the previously mentioned problems.


https://www.merics.org/en/merics-analysis/infographicchina-mapping/china-mapping/

Turvatsoonid Ida-Hiina mere kohal ja Põhja-Korea sisevõitlus | 21 dets 13

Leslie Leino


Viimase 3 nädala sündmustes domineerib mitme riigi meedias üks seni täiesti tundmatu termin – õhukaitse turvatsoon (vt. definitsioon), mis on kogu Ida-Aasia muutnud väga ärevaks. Otsa tegi lahti Hiina, kellele järgnes Lõuna-Korea, kes koos Jaapani ja Taivaniga on Ida-Hiina mere kohal loonud tsooni, mida läbides peaksid kõik teise riigi lennukid/õhusõidukid andma teada enda lennu sihtpunktist. Mõistagi ei käi taplus lennuliiikluse pärast, vaid küsimuse all on territoriaalvaidlused, mis ulatuvad veealustest kaljudest kuni kivinukkideni veepinna peal ning sealt edasi taevasse välja. Õhu pärast kaklemise taga on suured geopoliitilised ambitsioonid ning väga olulised strateegilised kalkulatsioonid.


Selles sissekandes kirjutan ma Lõuna-Korea laiendamiskavast, Põhja-Koreast ning teistest Ida-Hiina mere veele, kivinukkidele ja õhule suveräänsust kuulutavatest riikidest. Lõpus seletan lahti, mida tekstis esinevad terminid sisuliselt tähendavad.


Lõuna-Korea õhukaitse turvatsooni 3 erinevat laiendamisplaani

Xi Jinpingi massikampaania ja Mao ajastu vaimsus | 21 nov 13

Urmas Pappel


Hiina presidendi ja Hiina Kommunistliku Partei peasekretäri Xi Jinpingi algatatud „kriitika ja enesekriitika“ kampaania elustab Mao ajastu vaimsust, mil oldi veendunud, et bürokraatlik riigiaparatuur vajab pidavat puhastust ja seda ei ole võimalik saavutada õigusriigile omaste meetmetega. Samas näitab alanud massikampaania Hiina riigiaparaadi haavatavust ja küündimatust tulla toime üha enam killunenud ühiskonna probleemidega.


Xi Hebei kriitikasessioonil (allikas: Xinhuanet)


Septembri lõpus veetis Xi Jinping mitu päeva väisates Põhja-Hiinas asuva Hebei provintsi ametkondi (pildil), et innustada sealseid poliitikuid end ja oma kolleege kritiseerima. Seda kõike eesmärgiga edendada Hiina poliitilist kultuuri. Ametnikele anti kuus kuud aega, et enesekriitikaks ja teiste kritiseerimiseks ette valmistuda. Kriitikasessioon kestis kaks päeva. Ainus, keda kohal viibinud kõrgetest poliitikutest ei kritiseeritud, oli Xi Jinping ise.


Tegemist on järjekordse massikampaaniaga, mis Hiina ametliku uudistekanali Xinhua teatel püüab „edendada Hiina Kommunistliku Partei ametnike, liikmete ja laiade masside vahelist lävimist ning kõrvaldada mittesoovitatavad töömeetodid nagu formalism, bürokraatia, hedonism ja luksuslikkus“. Juunis avalikustatud ja septembris alguse saanud „kriitika ja enesekriitika“ kampaania on tõestuseks, et Mao ajastu vaimust kantud kriitikasessioonid ja massikampaaniad ei ole Hiina poliitiliselt maastikult kadunud.


Käivitus eestimaalastest Aasia eksperte koondav andmebaas | 04 sept 13

Kävitunud on Aasiaga Seotud Eesti Inimeste Andmebaas ehk ASIA, mille eesmärk on koondada kõik mõne Aasia riigiga seotud oskusteavet omavad eestimaalased. Andmebaasiga on tänaseks liitunud rohkem kui 40 inimest.   


ASIA andmebaas on Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise õppemooduli "Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika" mittetulunduslik arendusprojekt. Andmebaasi eesmärgiks on Eesti ettevõtete ja organisatsioonide jaoks teha lihtsamaks Aasia teemalist oskusteavet omavate eestimaalaste ülesleidmise. Teisalt peaks andmebaas andma võimaluse Eesti Aasia spetsialistidele oma teadmiste või oskuste rakendamiseks. Ühtlasi on uue andmebaasi eesmärk suurendada Aasiaga seotud eestimaalaste omavahelist lävimist. 
 

Ajalugu Hiina poliitikas | 16 nov 12

Urmas Pappel


Alljärgneva eesmärk on anda ülevaade Hiina lähiajaloost, Esimesest oopiumisõjast (1839–1842) Nanjingi veresaunani (1937) ning kirjeldada, kuidas nende sündmuste varjus Keskmaa iidne ja rangelt reglementeeritud maailmapilt kokku varises. Konfutsianistliku poliitkosmoloogia asemele loodi tugevate Lääne mõjutustega uus poliitiline identiteet, mida hoomamata ei ole võimalik mõista ei Hiina Rahvavabariiki ega selle välispoliitilisi ambitsioone.
  
Image: /photos/Qing-Empire1.jpg?1353053630546


18. sajandi lõpus oli Qingi keisririik (kaardil) kindlasti üks võimsamaid ja arenenumaid riike maailmas. Ent sajandi teises pooles, mil Lääne-Euroopa riigid eesotsas Suurbritanniaga olid tööstusrevolutsiooni äärel, hakkas Qingi riigi võimsus hääbuma. Euroopa koloniaalriikide ekspansionistlikud huvid Ida-Aasias põhjustasid paratamatu konflikti end endiselt maailma keskmeks pidava Hiinaga. 

Vast üheks kuulsaimaks näiteks Keskmaa ja Lääne-Euroopa poliitiliste kultuuride erinevustest on 1793. aasta Suurbritannia esindaja lord Macartney visiit Hiina, kes võeti Pekingis vastu kui tribuuti maksma tulnud barbarit ning saadeti ära sõnumiga kuningas George III-le, milles seisis kirjas: 

„Meil on kõik olemas. Me ei hinda veidraid või nutikaid esemeid ning meil ei ole vähimatki tarvidust teie maa kaupade järele. […] Teie, oo kuningas, peaksite lihtsalt käituma meie soovide kohaselt kindlustades oma lojaalsust ja vandudes igavest kuulekust, et Teie riik saaks osa rahuõnnistusest.“

Bertrand Russell ütles seda keiser Qianlongi avaldust tabavalt kommenteerides, et „keegi ei mõista Hiinat seni, kuni see dokument tundub meile absurdsena.“ Tal oli õigus. Oleksid aga toonased briti saadikud vähegi adunud, kuivõrd absurdsena nende nõudmised Hiina poliitilise maailmapildi valguses paistsid, oleks Suurbritannia valitsus Hiinat diplomaatiliste missioonide asemel ilmselt kohe püssirohuga kostitanud.

Kuidas valitsetakse Hiinat? | 15 nov 12


Eile, 14. novembril, kuulutati lõppenuks Hiina Kommunistliku partei kaheksateistkümnes kongress ja määrati riigi arengukurss järgmiseks kümneks aastaks. Parteikongressi lõpuga võttis ohjad üle uus, viies põlvkond juhte. Kui jätkub viimase 20 aasta traditsioon, siis on täna hommikul avalikkusele esitletud tippjuhid järgmised kümme aastat Hiina eesotsas ja annavad tulevasele generatsioonile üle võrreldes praegusega paljuski tõenäoliselt hoopis teistsuguse riigi.

Ajal, kus maailma suurima rahvaarvuga riik tegeleb juhtide vahetusega ja kulisside taga lakkamatult toimuv võimuvõitlus on korraks avalikkuse ette immitsenud, oleks palju huvitavaid teemasid, millest seoses Hiina poliitikaga kirjutada. Närvekõditavaid ülevaateid võimuvõitlusest ja spekulatsioone võimumanöövrite teemal leiab Hiina poliitika kohta rohkelt. Aga neist spekulatsioonidest - ja miks üldse peame tihti Hiina poliitkast rääkides leppima vaid spekulatsioonidega - on ehk lihtsam aru saada kui teame, kuidas süsteem toimib. Mis toimub sel sügisel Hiinas ja miks see on oluline? Selleks, et tänapäeva Hiinas toimuvat paremini konteksti panna, väärikski lühikest ülevaadet kõige fundamentaalsem ja tõenäoliselt ka igavaim teema: Hiina keskvalitsussüsteemi ülesehitus. Kogu võimustruktuuri ühe korraga kirjeldamine oleks esialgu liiga suur lõuatäis, seega kirjeldan ainult võimuvahetuse seisukohast olulisemaid osi süsteemist. Ja kuna on oht riigi organirägastikku ära eksida, olen üritanud asja võimalikult selgelt edasi anda. Seekord piirdun ainult süsteemi tipuga ja keskvalistusest allapoole jäävatest astmetest kirjutan tulevikus.

Hiina – vanim kultuur maailmas? | 10 sept 12

Urmas Pappel


Hiina kultuuri peetakse vanimaks elus olevaks kultuuriks maailmas. Otsekui iseeneslikult kaasneb selle tõdemusega eeldus, et Hiina kultuur on püsiv ja ajas muutumatu, kinni oma iidsetes tavades ja konfutsianistlikus kosmoloogias ehk maailmakorras. Tegelikult on aga Hiina kultuuri muutumatus lääne sinoloogide loodud romantiline müüt, millest, tõsi küll, on ka hiinlased ise poliitiliste eesmärkide saavutamiseks kinni hakanud. 
Alljärgneva eesmärk on anda lugejale põgus ülevaade Hiina ajaloost ja teda veenda, et Hiina kultuur ei ole püsiv, monoliitne ega isegi mitte eriti stabiilne. Tuleb juttu Keskmaa (zhongguo – hn keskmine + riik, maa) ehk Hiina keisririikidest, nende seas Hani, Tangi, Songi (pildil), ja Mingi riigist, mis selgelt eristuvad oma eelkäijaist ning väärivad maailm ajaloos suuremat tähelepanu, kui neile seni on osaks saanud. 


Ometi on ka neil õigus, kes väidavad, et Hiina kultuur on vanim ajaloos. Vaatamata mitmetele muutustele ja ajaloo keerdkäikudele on Hiina kultuur jäänud kindlaks oma ülimuslikule suuresti konfutsianistlikule maailmakorrale. Kõik katsed Hiina kultuuri fundamentaalselt reformida on luhtunud. Neist katseist viimane, mis algas Hiina Kommunistliku Partei võimuletulekuga 1949. aastal ning vaagub hinge tänini, on samuti hääbumas. Hiina kultuur on naasmas konfutsianistlike narratiivide juurde. 
 

Juhtkiri | 10 sept 12

ASIA Blogi eesmärk on tuua Eesti lugejani Aasiaga seotud teemasid. Me tutvustame Aasia ajalugu, kultuuri, majandust, ühiskonda ja poliitikat isiklikust vaatenurgast. ASIA Blogi postitused ei ole teaduslikud artiklid, mis pretendeerivad vaieldamatule tõele, vaid mõtteavaldused teemadel, mis on Eesti avalikus ruumis seni vähe kajastamist leidnud või mille ümber valitseb segadus. Meie eesmärk on ärgitada ka edasist mõttevahetust ja vastukaja, mistõttu on kõik lugejad oodatud kommenteerima. Samas püüab ASIA Blogi olla ülevaatlik, lihtne ning arusaadav lugejale, kellel puudub vastava teemaga eelnev kokkupuude.


ASIA Blogi rõhuasetus muutub poolaastate kaupa. Kuni 2013. aasta alguseni on alateemaks Hiina poliitika, sellele järgneval poolaastal on rõhk Hiina ühiskonnal. Esimese kahe poolaasta autoreiks on Tauno Tõhk ja Urmas Pappel, kes ühtlasi annavad Tartu ülikoolis neid valdkondi tutvustavaid loengukursusi 2013. aasta kevad- ja sügissemestril. Ent ASIA Blogi ei piirdu ainult Hiinaga. Järgnevatel aastatel tulevad kindlasti vaatluse alla ka Araabiamaad, India, Kagu-Aasia jne, laieneb teemade ring, hõlmates majandust, kirjandust, antropoloogiat, religiooni ja paljusid teisi teemasid, ning samuti laieneb autoritering, kaasates asjatundjaid erinevatest eluvaldkondadest.