Lisaks Aasiaga Seotud Inimeste Andmebaasile kuuluvad ASIA projekti alla ka Aasiaga Seotud Inimeste Arendus- ja Nõustamiskeskus ja Aasiaga Seotud Inimeste Akadeemia.


Aasiaga Seotud Inimeste Arendus- ja Nõustamiskeskus on osaühing (ASIA OÜ), mis nõustab ja aitab eraisikuid, ettevõtteid ning ametiasutusi nende Hiina suunalise tegevuse planeerimisel ja täideviimisel. Arendus- ja Nõustamiskeskus on eelkõige keskendunud Hiinale. 

Arendus- ja Nõustamiskeskus
  • koostab koolitusprogramme Hiina suunal tegutsevatele või tegevuse alustamist planeerivatele Eesti ettevõtetele ning ametiasutustele;
  • koostab uuringuid, eksperthinnanguid ja strateegiaid Hiinaga seotud Eesti ettevõtetele ning haridus- ja riigiasutustele;
  • pakub tõlke- ja muid tugiteenuseid Hiina suunal tegutsevatele või tegevuse alustamist planeerivatele Eesti eraisikutele, ettevõtetele ning ametiasutustele;
  • pakub giidi- ja reisikorraldusteenust Aasias.

ASIA Arendus- ja Nõustamiskeskuse klientide hulka kuuluvad Estonian Holidays, Playluggage OÜ, Albion Reisid, Tensi Reisid, Tõlketee OÜ.


Aasiaga Seotud Inimeste Akadeemia ehk ASIA Akadeemia on mõttekojast, mille eesmärk on tõsta Aasia suunalist teadlikkust ja võimekust Eestis. ASIA Akadeemia kureerib ASIA Blogi ja NoHiKu tegevusi.