Aasiaga televaid inimesi ja organisatsioone on Eestis üha rohkem. Kui Aasiaga Seotud Inimeste Andmebaas on mõeldud selleks, et inimesi leida, siis organisatsioonidest väärivad tähelepanu järgmised:

Aasia Uuringute Koda Eestis (AUKE)

Aasia uuringute koda Eestis toob kokku erinevad Aasia suunal tegutsevad osapooled – ülikoolid, riigi, poliitikaid teostavad asutused, ettevõtjad ja kodanikuorganisatsioonid – panustamaks koos Eesti edusse Aasia suunal. AUKE on Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel ja kolme ülikooli – Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool – koostöös 2014.aastal ellu kutsutud initsiatiiv.

Tartu Ülikooli Aasia keskus