Aasiaga Seotud Inimeste Andmebaasiga on oodatud liituma kõigi eluvaldkondade esindajad, kel on jagada mõne Aasia riigiga seotud süvateadmisi.

Liitumiseks peab soovija vastama vähemalt ühele loetletud tingimustest:

  • ta on kaitsnud magistri- või doktorikraadi Aasiaga seotud teemal;
  • on publitseerinud Aasia-teemalise teadusliku uurimistöö tulemusi;
  • on tegelenud Eesti ja Aasia riikide vaheliste suhete arendamisega;
  • on tegelenud Aasia-teemalise kirjandus-, kunsti-, muusika-, teatri- või filmiloominguga;
  • on elanud mõnes Aasia riigis vähemalt kaks aastat;
  • oskab mõnda Aasia keelt vähemalt kesktasemel.


Liituma on oodatud ka Eestis püsivalt elavad välismaalased, kelle eesti keel on vähemalt B1 tasemel ja kes vastavab vähemalt ühele eelloetletud tingimustest. (NB! Nimetatud tingimused võivad muutuda.)

Foreigners are welcome to join ASIA if they live permanently in Estonia and have the Estonian language proficiency level of B1 (minimum). (NB! These criteria may change.)


ASIA-ga liitumiseks või admete muutmiseks võtke meiega ühendust ja saatke kiri aadressile andmebaas@asia.ee. Palun lisage kirjale ka lühike enesetutvustus või CV. (NB! Andmete läbivaatamine võib võtta pisut aega.)