Mooduli õppejõud

Ühismoodulisse on juhtivate õppejõududena kaasatud õppejõud või teadurid, kelle kompetents Aasia-uuringutes on kinnitatud

  1. vähemalt ühe akadeemilise kraadi saamisega Aasia-uuringute õppekaval või
  2. täielikult Aasia-teemalise teadusmagistri või doktori väitekirja kaitsmisega mõnes teoreetilises distsipliinis või
  3. vähemalt 2 rahvusvahelise eelretsenseeritava publikatsiooni olemasoluga, mis puudutavad Aasia-uuringuid või
  4. doktorantuuris õppimisega Aasia-uuringute erialal.


Moodulis kasutatakse õppejõududena ka oma akadeemilises tegevuses muudel aladel profileerunud, kuid mõnes alalõigus Aasia teemaga tegelevaid õppejõude, kes

  1. on vähemalt lektori kvalifikatsiooniga ja on hetkel seotud teadusprojektiga Aasia ühiskonna, majanduse või poliitika teemadel või
  2. on vähemalt aasta vältel praktiliselt osalenud Aasia-suunalises uurimistöös.


Õppejõud
(Perekonnanime tähestikulises järjekorras)

Ühismoodulis osalevad külalisõppejõudude tutvustused asuvad nimekirja lõpus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilzija Ahmet
Tallinna Tehnikaülikooli 
rahanduse ja panganduse
dotsent, PhD
ilzija.ahmet@tseba.ttu.ee
CV (ETIS)

Ilzija Ahmet on Tallinna Tehnikaülikooli rahanduse ja panganduse dotsent. Ta on sündinud Tatarstanis ja lapsepõlvest saadik kasvas islami usu keskel. Ta lõpetas Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna cum laude 1987. aastal, majanduskandidaadi  (Ph.D.) väitekirja kaitses samas 1994. aastal. 1990-tel aastatel oli ta töötanud eesti ettevõtetes arvestuse ja finantsjuhtimise alal.  Alates 2001 aastast töötab Ilzija Ahmet dotsendina, tema õppekursuste seas on finantsjuhtimine, raha ja pangandus, juhtimisarvestus ja controlling. Ta osaleb koolitajana ka Eesti ja rahvusvahelistes ettevõtesisestes  koolitusprojektides. 2008 aastal märkis Institute of Certified Financial Managers (UK) teda kui oma parimat koolitajat finantsalal. Tema peamised uurimisteemad on käitumisrahandus ja põhiveendumused,   eesti venelaste identsuse eripärasus, haridus vähemusrahvuste keeltes.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raul Allikivi
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
majanduspoliitika 
talituse juhataja
CV


Raul Allikivi töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis majanduspoliitika talituse juhatajana kus mõtleb igapäevaselt Eesti majanduse konkurentsivõime suure pildi peale ning üritab seda suhestada laiemate trendidega maailmas. Praktiline kogemus läbi kohtumiste Aasia ettevõtete ning välisinvestoritega on pidevalt ajas kasvav ning aastal 2011 on Raul eest vedamas ka Eesti riigi Aasia-suunalise tegevuskava koostamist. Muu töö kõrvalt on ta Tallinna Ülikoolis viis viimast aastat olnud ka rahvusvahelise majanduspoliitika lektoriks. Magistrikraadi omandas Raul rahvusvaheliste suhete alal Waseda Ülikoolis Jaapanis ning bakalaureusekraad on Tartu Ülikoolist politoloogias, õppides kõrvalainena ka majandust.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Eik
i Be
rg

  Tartu Ülikooli
  Rahvusvaheliste suhete teooria 
  professor, PhD 
  

  
eiki.berg@ut.ee
  CV (ETIS)Eiki Berg, PhD on Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad kriitiline geopoliitika, identiteedipoliitika, piirid ja piiritlemised, setsessioon ja võimu jagamine, territoriaalsus, legitiimsus ja suveräänsusküsimused vaidlustatud poliitilistes üksustes. Ta on olnud kaasautoriks Discourses and Practices (koos Henk van Houtum’iga, Ashgate, 2003), European Integration (koos Piret Ehiniga, Ashgate, 2009); lisaks veel autor mitmetes tunnustatud rahvusvahelistes ajakirjades Journal of Baltic Studies, Geopolitics, Political Geography, Cooperation and Conflict, Global Society, Space and Polity, Europe-Asia Studies, Regional and Federal Studies, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Nations and Nationalism, Journal of International Relations and Development, International Spectator. Ida- ja Kagu-Aasias pakuvad erilist huvi mandri-Hiina ja Taiwani suhted.   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karin Dean
Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi
Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo
vanemteadur, PhDkarindean@ehi.ee
CV (ETIS)


Karin Dean (PhD) elas ja töötas 1995-1996 Hiinas, 1996-2007 Tais ning alates 2007. aastast periooditi Vietnamis. Karini doktoritöö teemaks Singapuri Ülikooli geograafiaosakonna juures (1999-2003) oli Birma (Myanmari) sõjaväeline režiim ning piiriülesed vähemusrahvused, mille raames sooritas välitöid Hiina-Birma piiril ja Birmas. Karini huviks on relvastatud vastupanu osutavad Birma vähemusrahvuste grupid, keda ta 2002-2006 vahendas Genfis baseeruvale organisatsioonile The Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue ja osaliselt ÜRO Birma erisaadikule Razali Ismailile Kuala Lumpuris. Alates 2007 õpetab ja tegeleb Karin teadustööga Eesti Humanitaarinstituudis (Tallinna Ülikool). Huvitudes Kagu-Aasia poliitgeograafiast (sh jätkates Birma ja vähemusrahvuste uuringuid), tegeleb Karin identiteedipoliitika, võimu, piiride ja piiritlemise, territoriaalsuse ja legitiimsuse teemadega, taasavastades teooria jaoks kohalike praktikate ja paikade olulisust. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pawan Dutt
Tallinna Tehnikaülikooli
Tehnoloogiaõiguse õppetooli
lektorpawan.dutt@ttu.ee
CV (ETIS)

Pawan Dutt is a lecturer in the Chair of Law and Technology at Tallinn University of Technology. He teaches Intellectual Property Law. His educational background includes Bachelor´s degrees in Chemistry and in Law (both from the University of Mumbai, India) and a LL.M from Tallinn University of Technology. He is a qualified advocate and a member of the Bar Council of Maharashtra & Goa. He is also a solicitor and a member of the Bombay Incorporated Law Society, Mumbai. He is registered as a Patent Attorney in the Indian Patent Office. He has practiced law for nine years in the Bombay High Court and has travelled extensively throughout India in connection with legal matters.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolfgang Drechsler 
Tallinna Tehnikaülikooli
Riigiteaduse õppetooli
professor ja õppetooli juhataja,
PhD


wolfgang.drechsler@ttu.ee
 CV (ETIS)

Wolfgang Drechsler is Professor and Chair of Governance at Tallinn University of Technology and Vice Dean for International Relations of its Faculty of Social Sciences. PhD University of Marburg. He has served as Advisor to the President of Estonia, as Executive Secretary with the German Wissenschaftsrat during German Reunification, and, as an APSA Congressional Fellow, as Senior Legislative Analyst in the United States Congress. Wolfgang Drechsler has been a consultant to several international agencies, most recently to the EU, the OECD, the Council of Europe, SIGMA, the World Bank, the Inter-American Development Bank, and the UNDP; he has worked, in various capacities, on national development plans of Estonia, Peru, Mongolia, Kazakhstan, Brazil, and Norway. He has received the Estonian National Science Award, Social Science category; the Alena Brunovskà Award for Teaching Excellence in Central and Eastern Europe; the Outstanding Alumnus Award from Bridgewater College; the NISPAcee Merit Award; the Maarjamaa Rist; and the German Federal Merit Cross. One of his current areas of interest is Non-Western, especially Chinese and Islamic, Public Administration.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peeter Espak

Tartu Ülikooli 
usuteaduskond

Lähis-Ida vanade keelte ja kultuuride 
teadur, PhD


peeter.espak@ut.ee 
CV (ETIS)

Peeter Espak, PhD Lähis-Ida vanade keelte ja kultuuride teadur, TÜ usuteaduskond Orientalistika teadur, Orientalistikakeskus, TÜ filosoofiateaduskond   Peamised uurimisvaldkonnad: Lähis-Ida usundilugu, mütoloogia ja ajalugu (rõhuasetus 3. eelkristlik aastatuhat); võrdlev usundilugu ja mütoloogia: loomismüüt eri rahvaste juures, väekujutelmad;  Lähis-Ida sõjalised ideoloogiad ja nende kujunemislugu, ajalooliste protsesside peegeldused tänapäevas.   Pidanud loengukursuseid Lähis-Ida maade ajaloost, mütoloogiast, religiooniloost ja kirjandusest Tartu Ülikoolis (nagu näiteks: Sissejuhatus Mesopotaamia kultuurilukku, Mesopotaamia kultuurilugu 2, Mesopotaamia ajalugu, Hetiitide ajalugu, Mesopotaamia ja Ida-Vahemere regiooni esemeline kultuur ja kunst, Mesopotaamia usundilugu, Sumeri ja akkadi mütoloogia, Loomismüüt, Lähis-Ida usundilugu A, jne.) Avaldanut mitmeid teaduslikke ja populaarteaduslikke publikatsioone: vaata ETIS 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helen Geršman
Tal
linna Ülikooli 
Eesti Humanitaarinstituudi
Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo
lektor


helg@tlu.ee
CV (ETIS)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mart Helme
Tallinna Tehnikaülikooli 
Rahvusvaheliste Suhete Instituudi
lektorSündinud 31. 10. 1949 Pärnus. Lõpetas 1949 Pärnu 2. Keskkooli. 1973 lõpetas Tartu Ülikooli ajaloo teaduskonna. Seejärel kuni 1986. aastani kirjastaja ning ajakirjanik. 1986-1989 farmer Pärnumaal. 1990-1994 ajakirjanik ja kirjastaja, Eesti Kirjastuste Liidu tegevdirektor. 1994-1995 EV Välisministeeriumis büroo direktor. 1995-1999 EV Erakorraline ja Täievoliline Suursaadik Vene Föderatsioonis. 2000 Välisministeeriumi asekantsler. Seejärel kuni tänase päevani taas tegev kirjastaja, ajakirjaniku ja kirjanikuna. Aastast 2001 kuni praeguseni paralleelselt ka Audentese Rahvusvahelise Ülikooli (praegu Tallinna Tehnikaülikooli Rahvusvaheliste Suhete Instituut) rahvusvaheliste suhete lektor. Aastal 1995 omistas president Lennart Meri talle eluaegse suursaadiku tiitli. Mart Helme raamatud: Vt. Wikipedia 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadri Jõgi
Tal
linna Ülikooli 
Eesti Humanitaarinstituudi
Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo
lektorkadrike.j@gmail.com

Kadri Jõgi on sündinud 1980. a Tallinnas. Ta on lõpetanud 2002. a Inglismaal Durhami Ülikoolis araabia keele ja politoloogia eriala. Ta on õppinud ka Egiptuses Aleksandria Ülikoolis ja saanud 2004. a Venemaa Teaduste Akadeemia Idamaade instituudist idamaade teadlase magistrikraadi. Kadri Jõgi töötab alates 2004. aastast Tallinna Ülikoolis lektorina, juhendanud nii bakalaureuse kui ka magistritöid. Ta on püüdnud edendada araabia maade, nende kultuuri ja olustiku tundmist Eestis. Kadri Jõgi on Eesti Vabariigi diplomaat. Ta on aidanud kaasa Eesti ja araabia maade vaheliste suhete arendamisele, muuhulgas ka Eesti saatkonna rajamisele Egiptuses Kairos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martt
i Kalda
Tal
linna Ülikooli 
Eesti Humanitaarinstituudi
Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo
osako
nna juhataja

martti@ehi.ee

 
 
Martti Kalda on ühtviisi kodus nii ülikooli loengusaalis, kui Aasia avarustel. Ta lõpetas EHI 1999 magistrikraadiga Aasia kultuuriloo erialal, spetsialiseerudes India ajaloole ja kultuurile. M. Kalda on pidanud loenguid Eesti Humanitaarinstituudis, Õigusinstituudis, Kunstiakadeemias, Eesti Diplomaatide Koolis ja Tallinna Rahvaülikoolis. Sagedased on esinemised tele- ja raadiokanalites. Alates 2005 töötab M. Kalda TLÜ EHI Kesk-Aasia ja India kultuuriloo lektorina ning 2007 alates juhib TLÜ EHI Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonda. M. Kalda peamisteks uurimisvaldkondadeks on Lõuna-Aasia ajalugu, ühiskond ja religioonid, samas omab ta ka suuri teadmisi Aasia poliitikast laiemalt. Aastate jooksul Aasia riikides reisides on ta omandanud hulgaliselt praktilist kogemust.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liisi Karindi
Hiina sotsiaal- ja
majanduspoliitika,
MA


liisikarindi@hotmail.com
CV


Lektor Liisi Karindi (MA) on kaasaegset Hiinat puudutavate teemadega tegelenud juba üle 10 aasta. Magistritöö kirjutas ta Heidelbergi Ülikoolis teemal “Chinese Labour Contract Law – A Bargain for Political Legitimacy?” (2010). Liisi on lisaks õppinud aasta Tsinghua Ülikoolis Pekingis ja aasta Taipeis asuvas ülikoolis Chinese Culture University. Hiinas töötas ta viimati nii majandus- ja struktuurireformi programmi kui ka Aasia regionaalse majanduskoostöö ja -integratsiooni programmi konsultandina Saksa riiklikus nõustamisfirmas GIZ Pekingis. Hetkel on ta tegev nii GIZi konsultandina kui ka ärilektorina Ulan Batoris Mongoolias. Varem on ta töötanud äriarenduse assistendina nõustamisfirmas Dezan Shira & Associates Pekingis ning assistendina kaubandusfirmas Vitraco Gernot Förster Shanghais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanel Kerikmäe
Tallinna Tehnikaülikool
Jean Monnet Euroopa õiguse õppetooli
professor, PhDtanel.kerikmae@ttu.ee
CV (ETIS


Tanel Kerikmäe on Tallinna Tehnikaülikooli Euroopa õiguse professor, õppinud Tartu, Tallinna ja Helsingi ülikoolides, täiendanud end nii Cambridge, Oxfordi, EUI kui muudel kursustel üle maailma. Praktiline Kesk-Aasia kogemus tuleneb panustamisest EL projekti Kõrgõzstanis, kus Tanel viibis pikema perioodi GTZ õiguseksperdina ja põhiseadusliku reformi üksuse juhatajana. Tanel on oma õppejõukarjääri vältel nii Eestis, kui ka välisülikoolides (RGSL, Luzern, Bishkek) õpetanud nii inimõigusi, rahvusvahelist õigust kui EL õigust, sh läbi kultuurilise relativismi ja välissuhete õiguse prisma. Ta on mitmeid aastaid aidanud Euroopa Komisjoni, Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele esitatud projektitaotluste hindamist läbiviija ja olnud ECSA aktiivne liige sh eesmärgiga tutvustada Euroopa õigusruumi Aasia riikidele ja soodustada Euroopa ja Aasia õiguskultuuride dialoogi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jekater
ina K
oort

Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi
hiina keele ja kultuuriloo lektorkatjakoort@hotmail.com
CV (ETIS)


Jekaterina Koort MA on Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi hiina keele ja kultuuriloo lektor. Koort on õppinud hiina keelt Taiwani Pedagoogikaülikoolis ning Hiina Rahvavabariigis Zhejiangi Ülikoolis ning täiendas oma teadmisi Taiwani Rahvusraamatukogu Hiina uuringute keskuse stipendiaadina. Ta kaitses magistri kraadi (Cum laude) TLÜ Aasia uuringute erialal ning jätkab oma õpinguid TLÜ doktorantuuris.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyrki Käkönen

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste suhete ja
Euroopa õpingute professor,
Rahvusvaheliste suhete MA õppekava juht


jyrki@tlu.ee
CV (ETIS)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Märt Läänemets
Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse
vanemteadur, PhD
mart_laanemets@yahoo.com
CV (ETIS)

Märt Läänemets, PhD (2009, Tartu Ülikool, ajalugu), Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur, TÜ keelekeskuse hiina keele õpetaja, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi president. Peamised uurimisvaldkonnad: Hiina mõttelugu, kultuur ja ajalugu, hiina keel; tänapäeva Hiina sise- ja välispoliitika, HiinaRV ja Taiwani suhted; budism ja selle mõju ühiskondadele. Avaldanud neis valdkondades üle 50 teadustöö ja hulgaliselt publitsistikat. Tõlkinud eesti keelde Sunzi „Sõja seadused“. Viibinud korduvalt täiendõppel ja teinud uurimistööd Hiina RV ja Taiwani ülikoolides ja uurimisinstituutides.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eoin McNamara
Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant, 
MA
eoin.mcnamara@ut.ee 
CV


Eoin Micheál McNamara on Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant. Tal on julgeoleku-uuringute magistrikraad University College Londonist ning ajaloo ja poliitika bakalaureusekraad Iirimaalt, University College Dublinist. Lisaks on ta õppinud Bergeni Ülikoolis Norras. Eoin on pidanud Tartu Ülikoolis loenguid transatlantiliste suhete teemal. Ta on spetsialiseerunud Kagu-Aasiale ja Euro-Atlandi piirkonnale (NATO), ning ta uurimisteemad tegelevad tänapäeva rahvusvahelise julgeoleku põhiküsimustega. Rääkides Kagu-Aasiast, on ta eriti huvitatud sellest, kuidas julgeolekuküsimused mõjutavad ASEANi-sisest diplomaatiat ja regiooni rahvusvahelise mõjuvõimu kasvu. Hetkel uurib ta muuhulgas seda, kuidas regionaalsed piirangud mõjutavad Indoneesia kui kasvava mõjujõuga riigi ambitsioone. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leon Miller
Tallinna Tehnikaülikooli
Kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli
maailma religioonide võrdleva analüüsi, 
kultuuridevahelise kommunikatsiooni
lektor

leonmonroemiller@yahoo.com


Leon Miller is a lecturer at Tallinn University of Technology in Ethics, Comparative Religion, Intercultural Communications and International Relations.  His educational background includes studies in Religion and Behavioral Science (including advanced studies in association with the University of Chicago Divinity School and The U of C Cluster of Theological Schools). His specialties include the History of Religion, The History of Culture, International Relations, Intercultural Communications and The Role of Business Ethics in an Interdependent Global Arena. He has a number of peer reviewed publications in the areas of The Philosophy of Religion, International Relations and Business Ethics in a Globalized World.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peeter Müürsepp
Tallinna Tehnikaülikooli 
rahvusvaheliste suhete instituudi 
direktor, PhDpeeter.muursepp@tseba.ttu.ee 

CV (ETIS)


Peeter Müürsepp kaitses humanitaarteaduste doktori kraadi filosoofia alal Vilniuse Ülikoolis. Professor Müürsepp on olnud külalisteaduriks mitmes välismaises ülikoolis: London School of Economics & Political Science, New School for Social Research (New York), Roskilde University Centre. Peeter Müürsepp on töötanud mitme Eesti kõrgkooli juhtkonnas prorektori ja rektori kt ametikohal. Praegu Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete instituudi direktor, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli juhataja ning TTÜ majandusteaduskonna rahvusvahelise õppe prodekaan.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michiru Nagatsu
Philosophy of Social Science,
PhDmichiru.nagatsu@ut.ee


Dr. Michiru Nagatsu is primarily a philosopher of science with interests in methodological and metaphysical issues in economics and cognitive science. He has studied law at the Department of law, University of Tokyo (BA, 2001) and political science at the Graduate Schools of Law and Politics, University of Tokyo (MA, 2003). Dr. Nagatsu moved to the UK to study philosophy in 2004, and obtained an MSc (London School of Economics and Political Science, 2005) and a PhD (University of Exeter, 2009). In 2009-2010 he was Postdoctoral Research Fellow at the department of philosophy, University of Manchester (funded by Sustainable Consumption Institute). He has published in journals such as Philosophy of the Social Sciences and the Journal of Economic Methodology, and taught various courses ranging from Philosophy of Science to Game Theory in different universities in Estonia.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maret Nukke

Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi
Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo õppetooli
lektormaret.nukke@tlu.ee
CV (ETIS)

Maret Nukke on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi 1998. aastal ning samast ajast alates pidanud loenguid ja õpetanud jaapani keelt EHIs, Õigusinstituudis ja Eesti Kunstiakadeemias. Alates 2005. aastast on Maret Tallinna Ülikooli Jaapani keele ja kultuuriloo lektori ametis. Käesoleval kevadel on tal lõpule jõudnud õpingud Helsingi Ülikoolis ning lähiajal ootab kaitsmist doktoritöö, mis käsitleb Jaapani traditsioonilise teatri elementide adapteerimise probleeme tänapäeval. Juba oma diplomitöös (Enesetapp Jaapani ühiskonnas) huvitus ta Jaapani ühiskonnaga seotud küsimustest ning on pidanud loenguid peale ühiskonnateemade ka Jaapani teatrist, kunstist, folkloorist ja lingvistikast, kuid sellegipoolest on ka tulevikus uurimistöö põhisuunaks siiski Jaapani ühiskond.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katrin Nyman-Metcalf
Tallinna Tehnikaülikool
Tehnoloogiaõiguse õppetooli
juhataja, professor, PhD

katrinmetcalf@hotmail.com
CV (ETIS)

Katrin Nyman-Metcalf is Professor of International and Comparative Law and Chair of Law and Technology at Tallinn Law School, Tallinn University of Technology as well as regular visiting Professor at universities in e.g. Latvia and Georgia. Apart from her academic work, Katrin works globally as an international consultant in the area of communications law (media, telecommunications and information society). Her PhD from Uppsala University, Sweden (1999) deals with the law of outer space. Katrin has published extensively on international and EU law as well as on legal reform in countries in transition. She is an Estonian national, resident in Tallinn, having lived for longer periods also in five other countries and worked for shorter periods in several more, in Europe, Asia, Africa and South America.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urmas Pappel

Hiina poliitika
ja ühiskond,
MAurmas.pappel@gmail.com 
CV (ETIS)

Urmas Pappel (MA, Mag. theol.) on lõpetanud Tartu Ülikooli Usuteaduskonna magistratuuri ja Lundi Ülikooli Ida- ja Kagu-Aasia Õpingute Keskuse magistratuuri. Ta on õppinud hiina keelt Taiwani Pedagoogilises Ülikoolis ning õppinud ja töötanud Hiina Rahvavabariigis. Tema uurimisvalda kuuluvad Ida-Aasia kultuuri- ja ajalugu, Tiibeti sotsiaal-poliitilised probleemid ning viimasel kuuel aastal peamiselt kaasaja Hiina poliitika ja ühiskond. 2012. aasta sügisest astus U. Pappel doktorantuuri Tartu Ülikooli riigiteaduste instituuti, kus ta uurib Hiina mälupoliitikat.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eve Parts

Tartu Ülikooli
Rahvamajanduse instituuti
Majandusteooria õppetooli
majandusteooria dotsent, MA


eve.parts@ut.ee
CV (ETIS)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Triinu Ossinovski

   Tallinna Ülikool, Humanitaarinstituut


  triinu.ossinovski@gmail.com
  CV (ETIS)

    
Triinu Ossinovski on alates 2005. aastast tegelenud Ida- ja Kagu-Aasia poliitika ning ühiskonnateaduste valdkonnaga. 2011. aastal kaitses ta Tallinna Ülikoolis Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo õppetoolis magistritöö teemal "Indigenous Peoples in Eastern Zomia: Sovereignty in Modern World System of Nation-States". Varasemalt on ta õppinud Aasia poliitikat, ajalugu ja kaasaegseid ühiskondasid nii USAs (Oglethorpe University) kui ka Soomes (University of Helsinki). Alates 2011. aastast õpib ta doktorantuuris Tallinna Ülikoolis, seda Kultuuride uuringute õppekaval, kultuurigeograafia suunal. Oma doktoritöös keskendub ta Birma/Myanmari vähemusrahvusgruppide kodanikuühiskondadele, nende võrgustikele ja võimupositsioonidele. Alates 2014. aastast töötab Triinu Tallinna Ülikoolis Aasia koostööklastri käivitamise nimel.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rein Raud

   Tallina Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi juhtivteadur,
   Helsinki Ülikooli Jaapani uuringute professor   rein.raud@tlu.ee
   CV (ETIS)

    
Rein Raud, PhD, on Eesti Humanitaarinstituudi asutaja ja endine Tallinna Ülikooli rektor (2006-2011). Praegune Tallina Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi juhtivteadur ning Helsinki Ülikooli Jaapani uuringute professor. Rein on paljude akadeemiliste ja/või Aasiaga seotud ajakirjade kolleegiumi liige või retsensent (Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Philosophy East and West), samuti hetkel Euroopa Jaapani-uurijate Assotsiatsiooni juhatuse liige ja Soome Akadeemilise Jaapani-uuringute seltsi esimees. Rein on mitmete raamatute ja luulekogude autor, sh toimetanud ka Routledge/Kegan Pauli väljaandel ilmunud raamatu Japan and Asian Modernities (2007), avaldanud nii rahvusvahelistes ajakirjades nagu Asian Philosophy, Philosophy East and West, Monumenta Nipponica, kui ka Eestis. Näiteks ajakirjas Director avaldas ta kümnest esseest koosneva sarja kultuuride erinevustest, kus arutab ka Ida-Aasia kultuurikeskkonda ja suhtlemismalli ning aasialikku kapitalismi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tõnu Roolaht

Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse 
dotsent ja vanemteadur,
PhDtonu.roolaht@mtk.ut.ee
CV (ETIS)


    
Tõnu Roolaht on Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse dotsent ja vanemteadur. Tema teadustöö on seotud innovatsioonipoliitikaga, jätkusuutliku ettevõtlusega ning välisomanduses ettevõtete rolliga. Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õpetab ta rahvusvahelist ettevõttemajandust, innovatsiooni juhtimist, operatsioonide ja protsesside juhtimist ning tarneahela juhtimist. Nende ainete raames on leidnud olulisel määral käsitlemist Aasia regiooni esiletõus ja muutuv roll tootmissuhetes ning sealsed kultuurieripärad ja religioosne kontekst sihtturu keskkonna mõjuritena.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimir Sazonov

Tartu Ülikooli Orientalistika keskuse
teadur ja TÜ Lähis-Ida vanade keelte ja kultuuride
teadur, PhDvladimir.sazonov@ut.ee
CV (ETIS)

Vladimir Sazonov, PhD (ajalugu), TÜ. TÜ Orientalistika keskuse teadur ja TÜ Lähis-Ida vanade keelte ja kultuuride teadur. Täiendanud ennast Göttingenis ja Baselis. Õppinud Lähis-Ida ajalugu, arheoloogiat, kirjandust ja keeli: sumeri, akkadi, hetiidi, ugariti, vana-pärsia, araabia ja pärsia. Alates 2001 osalenud rahvusvahelistel konverentsidel. Liige: International Association for Assyriology, Society of Biblical Literature, Eesti Akadeemiline Orientaalselts, Eesti Assüürioloogia Selts. Peamised uurimisvaldkonnad: muistse Lähis-Ida riiklik ideoloogia ning propaganda, poliitiline ajalugu ja usundilugu. Pidanud al. 2005 a. loenguid Lähis-Ida kultuuri- ja usundiloost TU-s, TLÜ-s jne. Avaldanud mitmeid kirjutusi erinevates teadusajakirjades, aga ka ajalehtedes Eestis ja välismaal, tõlkinud ida tekste.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siim Sikkut
Eesti Arengufondis tulevikuseire alal 
majandusekspertsiim.sikkut@gmail.com


Siim Sikkut on Eesti Arengufondis tulevikuseire alal majandusekspert, kelle töö fookuses on just tärkavad majandused ja eriti Aasia riigid, sealsed ärivõimalused ja riikliku majanduskoostöö hoogustamine Eesti vaatevinklist. Tema vedada on olnud muu hulgas  India-suunaline seireprojekt. Hiina majanduse ja äri alal tegi Siim magistrikraadi Londonis asuvas School of Oriental and African Studies koolis, uurides peamiselt Hiina ettevõtete poolsete välisinvesteeringute kasvu ja vastavat riiklikku tugipoliitikat. Bakalaureusekraad on tal majanduspoliitika ja rahvusvaheliste suhete alal Princetoni ülikoolist USAs. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elo Süld
Tartu Ülikool
Usuteaduskond
Ühiskonnateadused ja kultuur,
MA


elo.suld@eelk.ee
CV (ETIS)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toomas Tiivel
Eesti bioloog ja diplomaat,
Tallinna Tehnikaülikool ja Joseph Fourier Ülikool,
PhD


toomas@ubc.ee
CV


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priit Vahter
Tartu Ülikooli
Rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli
teadur, PhD


Priit.Vahter@mtk.ut.ee 
CV (ETIS)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teet Toome
Tartu Ülikool 


teettoome@yahoo.com
CV (ETIS)

Teet Toome, MA Tartu Ülikoolis maailmakirjanduse alal, täiendanud end Indias Delhi Ülikoolis, MA budoloogia alal, ja Hiina RV-s Shanghai Võõrkeelte Ülikoolis.Peamiseks uurimisvaldkonnaks on budism, india ja tiibeti kultuurilugu. Töötab TÜ Raamatukogus raamatukoguhoidjana. Pidanud loenguid Tartu Ülikoolis, Tartu Rahvaülikoolis ja Budismi Instituudis. „Ida mõtteloo leksikoni“ üks autoreid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karl Toomet
Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo lektor 


karl.toomet@gmail.com
CV

Karl Toomet on sündinud 1986.aastal Tallinnas. Ta on saanud 2010. aastal bakalaureuse kraadi Liverpooli Ülikoolist Lähis-Ida arheoloogia erialal ning 2012. aastal magistrikraadi Londoni King’s College ülikoolist terrorismivastase võitluse erialal. Pärast lõpetamist töötas aasta rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni mõttekojas International Institute for Strategic Studies (IISS). Alates 2013. aasta kevadest on töötanud Tallinna Ülikooli Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonna tunnitasulise lektorina andes loenguid, mis käsitlevad Lähis-Ida poliitikat ja ning julgeoleku olukorda. Tema akadeemilised huvid on tugevalt seotud Lähis-Idaga ning spetsiifiliselt sealt lähtuvate asümmeetriliste konfliktide ning terrorismiohtudega. Vabal ajal tegeleb spordiga (saalihoki ja lacrosse) ning mängib bandžot.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urmas Varblane

Eesti Teaduste Akadeemia
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja,
PhD


urmas.varblane@ut.ee
CV (ETIS)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiia Vissak
Tartu Ülikooli 
Majandusteaduskonna vanemteadur,
PhD


tiia.vissak@ut.ee
CV (ETIS)

Tiia Vissak (majandusdoktor) on TÜ Majandusteaduskonna vanemteadur. Tema peamisteks uurimishuvideks on rahvusvaheline ettevõtlus,  ettevõtete lineaarne ja mittelineaarne rahvusvahelistumine, võrgustikud ja strateegilised liidud ja kiiresti arenevad riigid (sh Hiina). Ta on avaldanud 122 teadustööd, sh ajakirjades nagu Transformations in Business & Economics, Qualitative Report, Journal of East-West Business ja Journal of Euromarketing, samuti rahvusvaheliste kirjastuste – nt Emerald, Routledge, Haworth Press, Edward Elgar ja Springer – raamatutes ning osalenud aktiivselt uurimisprojektides. Ta on õpetanud TÜ-s rahvusvahelist majandust alates 1998. aastast.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xiaotian Zhang

Tartu Ülikooli 
Majandusteaduskonna doktorant,
lektor


zxt_china@hotmail.com
CV (ETIS)

   
Xiaotian Zhang on TÜ Majandusteaduskonna doktorant. Ta omandas magistri- ja bakalaureusekraadi Valgevenes ja on õppinud Hiinas arhitektuuri. Ta on loenguid lugenud TÜ-s ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris ja osalenud uurimisprojektides koos Saksa, Soome, Rootsi ja Hiina partneritega. Xiaotian Zhang vastutab Tartu Ülikoolis ülikooli koostöö eest Hiina kõrgkoolidega. Ta on ka ettevõtja: Raatuse International Trade’i asutaja ja juhatuse esimees. See ettevõte tegeleb Baltimaade ja Hiina vahelise kaubandusega. Lisaks sellele on ta kirjutanud Aasia-suunalise äri tegemise kohta artikleid Äripäevale, Ärilehele ja  Lietišķā Diena’le.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xiaosong Zheng
Tallinna Tehnikaülikool,
Ärijuhtimise dotsentxiaosong.zheng@ttu.ee
Publikatsioonid (ETIS)


Xiaosong Zheng on Tallinna Tehnikaülikooli ärijuhtimise dotsent. Enne TTÜ-d töötas ta viis aastat lektorina Shanghai Ülikoolis. Xiaosongil on varasemast ajast mõneaastane tarkvaraettevõtte juhtimise kogemus Hiinast. Tal on doktorikraad Oulu ülikoolist, saadud 2007 aastal. Lisaks on tal raamatupidamise magistrikraad Oulu ülikoolist ja majanduse magistrikraad Hanken School of Economicsist. Viimase kümne aasta jooksul on Xiaosong õpetanud erinevaid Aasia teemalisi ärikursusi mitmes maailma ülikoolis, näiteks Vaasa ja Oulu ülikoolides ning Sidney Tehnikaülikoolis. Ta on avaldnud hulga artikleid äri, majanduse ja IT vallas. Tema praegused uurimisteemad on seotud Aasias äri tegemisega.
  


Külalisõppejõud 
(Perekonnanime tähestikulises järjekorras)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chipamong Chowdhury
MA, Buddhist and South Asian Studies, University of Toronto (2012)
MA, Religious Studies, Naropa University, Boulder, USA (2010)
MA, Theravada Studies, University of Kelaniya , Colombo, Sri Lanka (2005)Chipamong Chowdhury on Bangladešist pärit theravaada budistlik munk ja akadeemik, õppinud Sri Lankal, Birmas, USA-s ja Kanadas. Ta omab MA kraadi theravaada budismi uuringutes (2005, Kelaniya Ülikool, Colombo, Sri Lanka), MA kraadi India-Tiibeti budismis ja sanskriti keeles (2010, Naropa Ülikool, Boulder, Colorado, USA) ja on 2012 sügisel kätte saamas oma kolmandat MA kraadi budismi ja Lõuna-Aasia uuringutes Toronto Ülikoolis Kanadas. Chipamong vaatleb religiooni (budismi) nii praktiseerija kui ka akadeemikuna kaasaegse ühiskonna ja üleilmastumise kontekstis – olles üdini tuttav budismi, poliitika ja ühiskonnaga Lõuna- ja Kagu-Aasias nii seestpoolt, Bangladešist pärit kodaniku, sealse vähemusrahvuse esindajana ja mungana, ning väljastpoolt budismi ja ühiskonda uurinud akadeemikuna, ja alates 2007. aastast Läänes (London, Colorado, Toronto) elanud munga ja kraadiõppurina. See on väga unikaalne positsioon seletamaks lahti probleeme ja arenguid tänapäevases budismis, ning religiooni, moderniseerumise ja üleilmastumisega kaasnevaid pingeid nii Aasia kui ka Lääne tänastes ühiskondades.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David R. Loy
ameerika filosoof ja zen-budismi õpetaja, PhD


David Loy on õppinud võrdlevat ja analüütilist filosoofiat Charletoni Kolledžis Northfieldis (Minnesota osariik, USA) ja Londoni Ülikooli King's Kolledžis; tal on Hawaii Ülikooli magistrikraad ja Singapuri Ülikooli doktorikraad. Loy on olnud filosoofia professor mitmes ülikoolis, sh 15 aastat Jaapanis Bunkyo Ülikoolis. Praegu õpetab ta Naropa Ülikoolis Boulderis (Colorado osariik, USA). Zeni õpinguid alustas ta 1971. aastal Sanbo Kyodani traditsioonis. Õpetaja pühenduse sai ta 1988. aastal ja sellest aastast kannab ka õpetajanime Tetsu'un, mis tähendab "Mõistmise Pilv". David Loy peamiseks uurimis- ja õpetusteemaks on budismi ja tänapäeva maailma kokkupuuted ja vastastikused mõjud; peamiselt keskendub ta sotsiaalsetele ja ökoloogilistele probleemidele. Ta on rahvusvaheliselt nõutud ja kõrgelt hinnatud lektor ja zeni õpetaja, 9 raamatu ja mitmesaja artikli autor, mida on tõlgitud paljudesse keeltesse.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rajsekhar Basu
Calcutta ülikooli ajalooprofessor, PhD

CV
Professor Basu uurib sotsiaalajalugu 19. ja 20. sajandi Indias. Professsor Basu on praegu India Kultuurisuhete Nõukogu (Indian Council for Cultural Relations – ICCR) külalisprofessor Vilniuses Mikolas Romerise ülikoolis ja Vilniuse ülikooli orientalistikakeskuses. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

James Gomez 
Senior Research Fellow at Asia Research Centre in Estonia, PhD

James Gomez is a former Professor and Head, School of Communications at Webster University (Thailand). He has more than two decades’ experience as a policy and communications specialist at universities, think-tanks, inter-governmental agencies and non-governmental organisations. He has worked full-time in Australia, Japan, Malaysia, Singapore, Sweden, Thailand, and the United Kingdom with stints as associate dean, head of department, head of committees, section chief, executive-director and other organizational leadership roles. For his use of the Internet for political communication and mobilizing people, James was identified separately at various times in 2001 as one of "Asia's 50 most powerful communicators" by Asiaweek, "An Asian Trailblazer" by Newsweek and an "Asian Making a Difference" by the Far Eastern Economic Review.