Mooduli tutvustus


Ühismoodul "Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika" oli aastatel 2010-2015 Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühiselt arendatud õppemoodul, mille eesmärgiks oli tõsta Aasia majanduse, poliitika ja ühiskondadega seonduvat teadlikkust Eesti ühiskonnas.

Ühismoodul kaasas olemasoleva akadeemilise kompetentsi läbi kolme ülikooli vahelise koostöö, aga ka välisõppejõud ja Aasias tegutsevad praktikud. Koostööd tehti Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga, mis aitas arvestada konkreetsete arengutega Eesti tööturul, ettevõtluses ja majanduses ning hoida kontakti paljude Aasia suunal tegutsevate Eesti ettevõtjatega.

Magistriõppe üliõpilased kõikides Eesti kõrgkoolides said ühismoodulit võtta nii tervikuna kui ka üksikute valik- või vabaainetena. Bakalaureuse üliõpilased said võtta mooduli üksikaineid. Kõik täiend- või ümberõppe üliõpilased ning teised huvilised said moodulit võtta läbi avatud ülikooli.

Rõhuasetus poliitikal ja majandusel
Uudne on Eesti ülikoolide poolt Aasia kompetentsi pakkumise juures rõhuasetus poliitikale ja majandusele, mis täiendas senist fookust peamiselt keele- ja kultuurilool ning ajalool. Samuti oli uudne süstemaatiline ja kompaktne Aasia-teemaline õppevorm ühismoodulina, saadaval kolmes ülikoolides. Moodul seoti tööturu nõuetega koostöö kaudu ettevõtete liiduga. 

Projekti kasu oli laiahaardeline, arendades nii üldiseid suhteid, võrgustikke ja Eesti Aasia-suunalist äri- ja majandustegevust kui ka soodustades konkreetseid tehinguid ettevõtluses ja kaubanduses, seega pakkudes nii üliõpilastele kui ka täiend- ja ümberõppijatele avaramaid võimalusi tööturul. 

Projekti nimetus: "TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismoodul: Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika."

Projekti juhtivpartner: Tallinna Ülikool

Finantseerija: Euroopa Sotsiaalfond 

Finantsprogramm:  Meede „Kõrgkoolide innovatsiooni ja koostöö arendamine“, alameede „Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö“

Projekti tegevuste kestvus: 2010-2015