Mooduli korraldus

Mooduli „Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika“ maht oli 24 EAP.  
Moodulit pakutakse magistritasemel nii tervikuna kui ka selle iga põhi- või erikursust paralleelselt valik- või vabaainena.   

Mooduli üksikained oli saadaval:
  • olemasolevate õppekavade järgi õppivatele bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilastele kõikides Eesti kõrgkoolides üksikute valik- või vabaainetena;
  • täiend- või ümberõppe üliõpilastele (nt ärisektorist, organisatsioonidest);
  • kõigile huvilistele avatud ülikooli kaudu  

Mooduli tervikuna läbimiseks pidi üliõpilane valima regionaalse spetsialiseerumise suuna – kas Hiina, Jaapan, Kagu-Aasia, Lõuna-Aasia või Araabia maad. Moodulis oli kokku on kolm teemaplokki: Aasia ühiskonnad, Aasia majanduskeskkonna eripärad ja Aasia poliitika. Iga plokk koosnes põhikursustest ja erikursustest. Igas plokis tuli põhikursuseid võtta 4 EAP. Erikursuseid tuli võtta kokku 12 EAP, olenemata, millisesse plokki need kuuluvad. Mooduli tervikuna läbimise nominaalaeg oli 2 aastat – st põhikursuseid pakutakse projektiaastate jooksul (2011 sügis -2015 kevad) kaks korda.

Mooduli raames pakutavad kursused olid vähemalt ühes all nimetatud vormidest: 
  • Semestripõhine õpe 
  • Tsükliõpe 
  • Intensiivõpe nädala lõpus või semestri vabanädalal või vaheajal 
  • Lektüürieksam, s.t. individuaalõpe lektüüripõhiselt (kokkuleppel õppejõuga) 
  • E-kursus