Mooduli programm

Moodul: Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika

Maht: 24 EAP

Õpiväljundid: luua võimalus üliõpilaste poolt valitud geograafilise piirkonna (Hiina / Jaapani / Kagu-Aasia / Lõuna-Aasia / Araabia maad) ühiskondade, majanduse ja poliitika alaste spetsiifiliste teadmiste omandamiseks; toetada teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamist; nimetatud piirkondade majanduselu korralduses, andes selleks võimaluse luua vajalik algtaust vastavates ühiskondades, majanduses ja poliitikas. 

Moodulit pakutakse nii tervikuna kui selle iga põhi- või erikursust ka valik- või vabaainena.  

Mooduli tervikuna läbimiseks peab üliõpilane valima regionaalse spetsialiseerumise suuna – kas Hiina, Jaapan, Kagu-Aasia, Lõuna-Aasia või Araabiamaad. Kokku on kolm teemaplokki: Aasia ühiskonnad, Aasia majanduskeskkonna eripärad ja Aasia poliitika. Iga plokk koosneb põhikursustest ja erikursustest. Igas blokis tuleb põhikursuseid võtta 4 EAP. Erikursuseid tuleb võtta kokku 12 EAP, olenemata, millisesse plokki need kuuluvad.  

Kursuseid lisatakse jooksvalt juurde!

Mooduli kursused ehk õppeained on grupeeritud kolme teemaplokki: 

                       Aasia ühiskonnad
                       Aasia majanduskeskkonna eripärad
                       Aasia poliitika

Antud temaatilistes valdkondades pakutakse kursuseid regiooniti: HiinaJaapanKagu-AasiaLõuna-Aasia või araabia maad.

 Plokk I: Aasia ühiskonnad

Ained annavad majandustegevuse taustaks vajaliku ülevaate Aasia regioonide ühiskondadest pärast II maailmasõda rõhuasetusega praegusel olukorral, samuti ühiskonna struktuuri eripäradest, poliitilisest kultuurist, religiooni rollist, otsustusmehhanismidest ja nende ajaloolistest tagamaadest.

 Õppeaine 
EAPTLÜ

TTÜ
 Põhikursused
(kohustuslik 4 EAP)

Hiina ühiskond 

 4 EAP
20.-21. saj. / K.Koort 
Hiina kultuur ja ühiskond: traditsioon ja tänapäev  / M. Läänemets (6 EAP)

Jaapani ühiskond 

 4 EAP
Jaapani ühiskonna alused / M.Nukke


Lõuna-Aasia ühiskonnad 
 4 EAP
India kultuur ja ühiskond /   T.Toome

Kagu-Aasia ühiskonnad 
 4 EAP
Kagu-Aasia riigi-ühiskonna suhted / K.Dean


Araabia maade ühiskonnad 
 4 EAP

Erikursused (3 EAP)
Erikursus Hiina ühiskonnast 
 3 EAPTaiwani mängufilmid / K.Koort
Sun Zi Sõja seadused ja hiina äristrateegiad / M.Läänemets  


Tänapäeva Hiina ühiskond / U. Pappel

Erikursus Jaapani ühiskonnast 
 3 EAP
Konflikt Jaapani ühiskonnas / M.Nukke


Erikursus Lõuna-Aasia ühiskondadest 
 3 EAP
India/Lõuna-Aasia poliitilised ideoloogiad ja poliitilised mõtlejad / M.Kalda


Erikursus Kagu- ja Ida-Aasia ühiskondadest
 3 EAP
Linnastumine ja globaliseerumine Ida- ja Kagu-Aasias / K. Dean

Kodanikuühiskonnad Kagu-Aasias : nende eesmärgid ja mõjud T. Püvi (4 EAP) 

Erikursus Lähis-Ida ühiskondadest
 3 EAPSissejuhatus islamisse / K. Jõgi
Äriajamise etikett / K. Jõgi
Islam tänapäeval: religioon, poliitika ja ühiskondlikud muutused / E. Süld (4 EAP)


Lähis-Ida maade ühiskond ja kultuur / P. Espak ja V. Sazonov

Erikursus Kesk-Aasia ühiskondadest 
 3 EAPErikursus Türgi ühiskonnast 
 3 EAP


Erikursus lähiajaloost

 3 EAP
Kolonialism Aasias / M.Kalda

Taiwani ajalugu /  K.Koort


Erikursus õigusest/diplomaatiast/ rahvusvahelistest organisatsioonidest 
 3 EAP

Eurooplane Aasia õigusruumis (eesti ja inglise keeles) / T. Kerikmäe, K. Nyman-Metcalf, P. Dutt

Sissejuhatus Jaapani õigussüsteemi (inglise keeles) / M. Nagatsu
Erikursus kultuuridevahelisest kommunikatsioonist 
 3 EAP
Kultuurikeskkond Ida-Aasias (Jaapan) / R. Raud

 A Dialogic Approach to Asian and Far Eastern IR / L.Miller
Erikursus avalikest suhetest
 3 EAP


Non-Western Public Administration (inglise keeles) / W. Drechsler

Plokk II: Aasia majanduskeskkonna eripärad

Ained kombineerivad teoreetilisi teadmisi praktiliste situatsioonide analüüsiga ja annavad ülevaate Aasia regioonide majanduselu korraldusest ja ärikultuurist, üldpõhimõtetest konkreetsete suhtlusmallideni; vastavas keskkonnas toimiva välismaalase ees seisvate probleemide ülevaade koos võimalike lahendusteedega.

Õppeaine 
EAPTLÜ

TTÜ
 Põhikursused
(kohustuslik 4 EAP)

Aasia makromajandus 
 4 EAP
Aasia maade koht arenevas maailmamajanduses/
Urmas Varblane, Priit Vahter, Eve Parts, Tiia Vissak


Aasia mikromajandus
 4 EAP

Ettevõtete rahvusvahelistumine Aasiasse / Tõnu Roolaht, Urmas Varblane, Tiia Vissak, Xiaotian Zhang

Hiina majandus-keskkond
 4 EAP
Economy of China today and tomorrow / R.Allikivi ja S.Sikkut


Jaapani majandus-keskkond
 4 EAPKagu-Aasia majanduskeskkond
 4 EAP
Vietnam: sotsialism ja turumajandus / K.Dean


Lõuna-Aasia majanduskeskkond
 4 EAP
Lõuna-Aasia ja India Majandusajalugu / M. Kalda


Araabia maade majanduskeskkond
 4 EAP
Araabia maade majanduskeskkond: Sissejuhatus / K. Jõgi
Erikursused (3 EAP)

Erikursus majandus- või ärikeskkonna iseärasustest
 3 EAPJaapani organisatsioon / M.Nukke

Islamimaade majandus ja rahandus (vene keeles) / I. Ahmet
Erikursus Hiina majandusest
 3 EAP
Tööturu ja -seadusandluse areng kaasaegses Hiinas / L.Karindi


Erikursus Jaapani majandusest
 3 EAPErikursus Kesk-Aasia majandusest
 3 EAPErikursus India majandusest
 3 EAPErikursus Araabiamaade majanduses
 3 EAPPraktikaseminar
 3 EAP
Plokk III: Aasia poliitika

Ained annavad ülevaate Aasia regioonide sise- ja välispoliitikast, geopoliitikast ja/või julgeolekuteemadest, mis mõjutavad nii majanduskeskkondi kui ka Euroopa Liidu (Eesti) Aasiale suunatud poliitikaid.

Õppeaine 
EAPTLÜ

TTÜ
 Põhikursused
(kohustuslik 4 EAP)

Hiina poliitika:
 4 EAP

„Harmoonilise ühiskonna“ ülesehitamine – uuemad sotsiaal- ja majanduspoliitilised arengud Hiinas / L.Karindi

21. sajandi Hiina „rohelised“ megalinnad, tehnoloogiline innovatsioon ja globaalne supervõim / L.Karindi

Ida-Aasia julgeoleku sõlmpunktid / E.Berg (6 EAP)
Hiina välispoliitika 20. ja 21. sajandil / T.Tiivel
Jaapani poliitika:
 4 EAP
Jaapani sise- ja välispoliitilisi probleeme (seminar) / M.Nukke


Lõuna-Aasia poliitika:
 4 EAP
Lõuna-Aasia geopoliitika ja rahvusvahelised suhted / M.Kalda 


Araabia maade poliitika:
 4 EAP
Araabia maade poliitika / H.Geršman 


Kagu-Aasia poliitika:
 4 EAPKagu-Aasia regioon ja poliitika / K. Dean
Erikursused (3 EAP)
Erikursus julgeolekust/geopoliitikast
 3 EAPTerrorismi diskursus / H. Geršman


2010-11 revolutsioonid Lähis-Idas / K.Jõgi

China and India in World Politics / J.Käkönen
Rahvusvahelised suhted Lähis-Idas 20. sajandil ja 21. sajandi alguses. /
V. Sazonov

“The Politics of Security in Southeast Asia”  / Eoin McNamara (6 EAP)
Julgeolekupoliitika Kaug-Idas 20. sajandi teisel poolel – 21. sajandi algul / M. Helme
Erikursus Hiina poliitikast
 3 EAP

Tänapäeva Hiina poliitika / U.Pappel, T. Tõhk (6EAP)
Hiina poliitilised ja majanduslikud suhted USA ja Venemaaga 20.-21. sajandil / M.Helme

Chinese Politics: China and Northeast Asian Economic Cooperation and Development – Implications for Europe, inglise keeles Liisi Karindi (5 EAP)
Erikursus Kesk-Aasia poliitikast
 3 EAPErikursus Türgi poliitikast
 3 EAPErikursus Lähis-Ida poliitikast
 3 EAP
Lähis-Ida Geopoliitika 20.-21. sajandil / K.Jõgi

Poliitilised režiimid Lähis-IdasK. Jõgi (4 EAP)

Iisraeli-Araabia konflikti ajalugu Karl Toomet (3 EAP)
Lähis-Ida sõjalised konfliktid 20.-21. saj / P.Espak

Erikursus regionaalpoliitikast
 3 EAP
Issues in Southeast Asian Development / K. Dean